הרצאות

Our הרצאות

דצמבר 30 2019
  • 11:15 AM

רבים ביד מעטים

יום שני 30/12 שעה 11:15 לכבוד חנוכה -שלום המר -"רבים ביד מעטים" -גבורה ביהדות בימים ההם בזמן הזה. 


נובמבר 25 2019
  • 11:15 AM

חוקרת תרבות הבדואים "הגן האבוד"

יום שני 25/11 שעה 11:15 אורנה גורן -חוקרת תרבות הבדואים "הגן האבוד " .מסעה של משפחה ישראלית שחיה וגידלה את ילדיה בקרב שבט בדואי למרגלות ההר הגבוה במדבר סיני ופונתה בהסכמי השלום.