2021/12/20 00:00:00
דצמבר 20 2021

הפנתרים השחורים – האם הפנתרים גרמו לשינויים חברתיים בחברה הישראלית ולמהפך הפוליטי ב -1977