Author - sitemanagerN4ggVwe

מועדון קריאה

ימי שלישי אחת לשבועיים 9:30-17:30

450 ₪ לעשרה מפגשים

דיון בספורים קצרים וייחודיים מהארץ והעולם .
קריאה ופרשנות של חוקרי ספרות לטקסט .
שיח על הסופר והביוגרפיה שלו […]

המשך לקרוא...